Waterlooplein 61 (oude pastorie)

Waterlooplein 61

Waterlooplein 61

Waterlooplein 61/Houtgracht (oude nummering), oude pastorie

Gebouwd            1842
Architect           
Opdrachtgever     Parochiebestuur, Arnodes Hendricus van Giessen
Afgebroken         1968       

Bouwjaar

1842

1968 afgebroken

Architect

 

Opdrachtgever

1842 Parochiebestuur, Arnodes Hendricus van Giessen

1968 Kerkbestuur,

Naam / gevelsteen

 

Bijzonderheden

1742 Nieuwe pastorie samengesteld uit twee huizen

1968 afgebroken voor aanleg verkeersplein, nieuw gebouwd andere zijde kerk

Bewoners / eigenaren o.a.

Paters Franciscanen, die de parochie bedienen

 

De gegevens zijn o.a. afkomstig uit Delpher en naaslagwerken

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.