Singel 446 De Krijtberg (Sint Franciscus Xaveriuskerk)

< 448 Singel          Panorama         Singel 440 >

Priesterkoor

Vervaardigd in het atelier van Wilhelm Mengelberg.

Het hoogaltaar is verdeeld in drie zones.

Het antepedium  of ook wel voorzijde van het altaar is de eerste zone. Het bevat beeldjes en reliëfs allen vervaardigd uit wit marmer.  De beeldjes stellen de vier grote, oudtestamentische profeten voor: Jesaja, Jeremia, Ezechiël en Daniel. De reliëfs zijn ook oud testamentische afbeeldingen: Abraham die zijn zoon Isaac offert, de koning-priester Melchisedek en Mozes in gevecht met de bronzen slang.

De tweede zone, ook wel altaaropstand (retabel) en tabernakel . De deuren van het tabernakel (in het midden) zijn versierd met twee engelen.  De engelen worden geflankeerd door afbeeldingen van de vier grote kerkvaders: Ambrosius, Augustinus, Gregorius en Hieronymus.  De reliëfs stellen de vier evangelisten voor, ieder herkenbaar aan hun eigen attribuut. Matteus met de gevleugelde mens,  Lucas met het gevleugelde rund, Marcus met de gevleugelde leeuw en Johannes met de adelaar.

De expositietroon boven het tabernakel met de engelen aan weerszijden vormt de  derde zone, ook wel hemelse zone genaamd. Hier wordt ook de monstrans met de hostie in uitgestald. Het kruis met de ivoren crucifix is bijna zeker afkomstig van de oude schuilkerk.

Het ciborium (overkapping) boven het hoogaltaar kan het beste omschreven worden als een baldakijn boven het hoogaltaar.  Vier zuilen  dragen een blauw gewelf bezaaid met sterren. Een verwijzing naar het hemelgewelf. Op de hoeken van de baldakijn bevinden zich vier Jezuïetenheiligen.  De bekroning van het ciborium wordt gevormd door Jezus, geflankeerd door twee geknielde heiligen. 

 

Singel 446, Kerk de Krijtberg, Singel 446 altaar overz

Hoofdaltaar

 

Singel 446 Kerk de Krijtberg, hoofdaltaar

Hoofdaltaar, zeer rijk gedecoreerd.

Singel 446, Kerk de Krijtberg, hoogaltaar detail

Hoogaltaar detail

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.