Singel 446 De Krijtberg (Sint Franciscus Xaveriuskerk)

< 448 Singel          Panorama         Singel 440 >

De preekstoel

De preekstoel is vervaardigd door het Roermondse atelier van Cuypers,  het ontwerp is ook van zijn hand.

Het voetstuk, vervaardigd uit steen draagt de houten kuip.  Daarboven een reusachtige baldakijn, ook van hout. De hele preekstoel is rijk gedecoreerd met in totaal 61 figuren.

Rondom het stenen voetstuk bevinden zich acht oudtestamentische figuren: Mozes (met afgebroken hoorns),  David, Salomo en de vijf profeten, allen schrijver van een Bijbelboek, te weten Maleachi, Jesaja, Daniel, Ezechiël en Jeremia.

De kuip is gedecoreerd met zes beeldjes en vijf reliëfs. De beeldjes stellen de volgende personen voor:  de kerkvader Augustinus (met een hand op het hart), Carlo Borromeo, Bernulphus, bisschip van Utrecht (met een kerkmodel in de hand, hij bouwde in Utrecht enige kerken), Bonifatius (met het boek door een zwaard doorboorde boek in de hand, een verwijzing naar de moord op hem bij Dokkum in 754), Filippo Neri (afgebeeld met baard), en Willibrordus  de eerste bisschop van Utrecht en daarom ook vaak afgebeeld met een kerkmodel in de hand. 

 

Singel 446, Kerk de Krijtberg, Beelden op de preekstoel

Beelden op de preekstoel

Singel 446, Kerk de Krijtberg, Beelden op kuip van de preekstoel

Beelden op kuip van de preekstoel

De reliëfs laten vooral Jezuïeten zien, bezig met preken en onderwijzen. Afgebeeld is Franciscus Xaverius, Ignatius,herkenbaar aan zijn kale voorhoofd,  Francois Régis zichtbaar op het tweede reliëf en Petrus Canisius. Franciscus Xaverius en Petrus Canisius zijn twee maal afgebeeld, de eerste samen met Ferdinand van Oostenrijk, de laatste aan het werk in India.

Op het baldakijn staan Christus en de twaalf apostelen afgebeeld. 

 

Singel 446, Kerk de Krijtberg, preekstoel

Preekstoel

Singel 446, Kerk de Krijtberg, preekstoel

Preekstoel

Singel 446, Kerk de Krijtberg, Beelden boven de preekstoel

Beelden boven de preekstoel

Singel 446, Kerk de Krijtberg, Beelden boven de preekstoel

Beelden boven de preekstoel

Singel 446, Kerk de Krijtberg, preekstoel opgang 1

Opgang preekstoel met engelen

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.