Kloveniersburgwal 25

Kloveniersburgwal 25

Kloveniersburgwal 25

Kloveniersburgwal 25


Gebouwd           1892
Architect            van Gendt
Opdrachtgever   J. P. Nord Thomson
Monument         nee

1853 : C 295  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 13 3674  (verpondingsnummer)

1796 : 13 61    (kleinnummer)

1732 : 13 3629  (verpondingsnummer)

Kadast: G 3115  (kadaster oud)

In 1873 werd het pand in gebruik genomen door de Anna Paulowna Bewaarschool. De belangen van de school werden behartigd door de Anna Paulowna-vereeniging, een vereniging voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw. Richtgroep was de jeugd 0-6 jr.
Doelstelling 'het bezorgen van kleedingstukken voor kinderen van behoeftigen, die op de "Anna Paulowna-bewaarschool" zijn geplaatst, en het bevorderen der belangen van de school, zoo door de dames-bestuurderessen der school, als door de werkende leden, daarin onderscheiden van de kontribuerende leden'   (Bron: Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis) 

 

De verbouwing in 1892 was inwendig. In 1898 volgde een nieuwe verbouwing door A.L. van Gendt en Zonen, waarbij het pand verhoogd en van een mansardedak voorzien werd. Binnen werd een nieuwe trap aangebracht. Het ontwerp dateert van januari 1898, de vergunning van 21.2.1898. Inmiddels is het ingrijpend verbouwd., Gendt, A.L. van (verbouwing) 1892; Gendt, A.L. van (verbouwing) 1898; Gendt, A.D.N. van (verbouwing) 1898; Gendt, J.G. van (verbouwing) 1898

 

 

Bouwtekening keuken1902 Stadsarchief Amsterdam

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.