Keizersgracht 826

Keizersgracht 826 Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 826

Keizersgracht 826

Keizersgracht 826, voor 1934 ook Amstel 234


Gebouwd           1672 
Architect            Samuel van der Hagen
Opdrachtgever    Samuel van der Hagen
Monument         Gemeentelijk Monument
1853 : Z 643  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 60 5994  (verpondingsnummer)
1796 : 60 787    (kleinnummer)
1732 : 60 5664  (verpondingsnummer)
Kadast: I 1360  (kadaster oud)

Bouwjaar

1672

1938

Architect

1672 Samuel van der Hagen (van Leiden) meester - huistimmerman

1938 J.H.L. van Dorp

Opdrachtgever

1934 Van Ikelen

Naam / gevelsteen

lint met 1672

Bijzonderheden

1672 voor eigen rekening gebouwd door van Hagen. Hoek- koopmanshuis 4,80 m. breed (Amstel 234). Ingezwenkte halsgevel met bloemversiering op zijkanten. Segmentvormig fronton. festoenen om hijsbalk. Twee ovale lichten in zandstenen omlijsting. Twee guirlandes op borstwering. Hoge stoep. Omlijste toegang.

1891 Veiling ƒ 14.000 niet verkocht

1893 Veiling ƒ 10.900 niet verkocht

1895 Veiling ƒ 9.500 niet verkocht

1904 Te koop makelaar J.W. Tymann

1925 Veiling ƒ 19.000 L.D. de Jong

1927-1928 Hotel gesloten door gemeente, politiekanpost ervoor geplaatst

1929 Veiling ƒ 17.400 niet verkocht

1930 Veiling ƒ 15.800 niet verkocht

1938 Veiling ƒ 4.700 W. Streep

1938 in oude trant herbouwd. Ingericht voor vier gezinnen met een verplaatste ingang aan de Keizersgracht 826.

1978 Te koop ƒ 575.000, incl. twee lege appartementen

Bewoners / eigenaren o.a.

????-1889 "de Vereeniging Middelbare School voor Meisjes", 1889 kennelijke staat van onvermogen.

1916 Hofman, tandarts

1921 Muller, tandarts

19??-1925 H.J. Stommel[†1925]

1925-1929 Hotel Astor van Weduwe Zwart

1941 Toneel-Instituut Caroline van Dommelen

Monument

Gemeentelijk monument

Gebruik nu

Appartementen

 

Gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam en Delpher van de KB.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.