Keizersgracht 814

Keizersgracht 814 Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 814

Keizersgracht 814

Keizersgracht 814


Gebouwd           1691 
Architect            -
Opdrachtgever   Hendrik Nieuwland
Monument         Rijksmonument

 

 

Bouwjaar

1691 (1)

1891 (2)

Architect

Opdrachtgever

1691 Hendrik Nieuwland (1)

1891 M.Z. Dresden (2)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1691 koopmanshuis 5,58 m. breed. Halsgevel met gebeeldhouwde vleugelstukken. Siervazaen op hoeken. Gebogen fronton. Hoge stoep. (1)

1891 rechte kroonlijst met twee consoles. Dakvenster. Hoge stoep en bovenraam met ster behouden. (2)

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

2759

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.