Keizersgracht 810

Keizersgracht 810 Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 810

Keizersgracht 810

Keizersgracht 810

Gebouwd           1751 
Architect            -
Opdrachtgever    mr. Jacob Baron de Petersen
Monument         Rijksmonument
1853 : Z 650  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 60 6001  (verpondingsnummer)
1796 : 60 780    (kleinnummer)
1732 : 60 5671  (verpondingsnummer)
Kadast: I 1353  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1684

1751 

1898 

Architect

1898 F. Vixeboxe

Opdrachtgever

± 1684 Louis Quinkelenberg 

1751 mr. Jacob Baron de Petersen 

1897 N.H. Diaconessen (ds. A. Voorhoeve)

1988 Amstelkern Adviesburo

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1684 Eerste bouw

1751 woonhuis 11,25 m. breed. Kroonlijst met zes consoles en balustrade (verdwenen) met middenstuk waarin wapens van familie de Petersen en vier vazen. Dubbele stoep met aan weerszijden toegang naar souterrain. Boven ingang sierraam (later empire) met daarnaast pilasters met kroonlijst, waarboven een omlijst kozijn. 

1898 Verbouwd tot ziekenhuis, hekwerk geplaatst op stoep naast de veranderde ingang. 

1969 Gerenoveerd

1988 Verbouwd tot 5 appartementen, 3 penthouses

Bewoners / eigenaren o.a.

1717 - ± 1745 ds. Arn. Hallius en zijn familie 

1786 Pieter Georgesz Clifford

1897 geveild, J.D. Haalmeijer voor ƒ 32.000

1898-1912 Nederlands Hervomd Diakonessen Ziekenhuis

1913-19?? Kantoren, o.a. Notaris Ph. A. van Olst (1913-1926)

                  Uitgevrij H.J.W. Becht en J.H. de Bussy (1977-1985)

                  STERCOTEX (1977-1981)

Rijksmonument

2757

Gebruik nu

Appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.