Keizersgracht 808

Keizersgracht 806

Keizersgracht 806

Keizersgracht 806 Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 808 Keyser Hoff

Gebouwd           1750 
Architect            -
Opdrachtgever    mr. Cornelis Deutz van Assendelft
Monument         Rijksmonument

 

 

Bouwjaar

± 1683

1717

± 1800

Architect

 

1866 C. Outshoorn

Opdrachtgever

± 1683 Willem Balthazar de Leeuw

1717 Michel de la Fontaine

± 1800 mr Andr. Adolph Deutz (zoon)

 

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1683 806 en808 dubbel woonhuis 14,90 m. breed. Twee onder één dak. Gevel met twee voorsprongen, boven elk daarvan een dakvenster. Geblokte hoekpilasters. Rechte kroonlijst. Kap met pilasters en kroonlijst. Bewerkte brede toegang. dubbele stoep in het midden. Aan weerszijden daarvan brede toegangen voor pakruimte of stal.

1717 voor één gezin ingericht.

± 1800 verm. weer voor twee gezinnen in gebruik.

1866 platte stoep met drie afsluitpaaltjes. Rechte geblokte kroonlijst. Kap met dubbel dakvenster. Daarnaast twee omlijste kozijnen, nog twee onderingangen. Extra verdieping.

1888 Veiling ƒ 44.000,-, niet verkocht

Bewoners / eigenaren o.a.

1875-1888? Jhr. C.A. de Pesters (stoombierbrouwer)

1889-1904 Mr. D. Josephus Jitta

Rijksmonument

2756

Gebruik nu

Appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.