Keizersgracht 806

Keizersgracht 806 Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 806

Keizersgracht 806

Keizersgracht 806 Keyser Hoff

Gebouwd           1750 
Architect            -
Opdrachtgever    mr. Cornelis Deutz van Assendelft
Monument         Rijksmonument
1853 : Z 652  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 60 6003  (verpondingsnummer)
1796 : 60 778    (kleinnummer)
1732 : 60 5673  (verpondingsnummer)
Kadast: I 1351  (kadaster oud)

 

 

Bouwjaar

± 1670

1750

1866 C. Outshoorn

Architect

1866 

Opdrachtgever

± 1670 verm. Paulus Verrijn

1750 mr. Cornelis Deutz van Assendelft

± 1800 mr Andr. Adolph Deutz (zoon) 

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1670 806 en 808 dubbel woonhuis 14,90 m. breed. Oorspr. kleiner.

1750 in afgebeelde toestand gebracht. Rechte kroonlijst met acht consoles. Zadeldak. Dubbele stoep met onderingang. Omlijste toegang. Aparte toegang voor bergplaats of stal.

± 1866 rechte kroonlijst waarin trigliefen. Vooruitspringende middentravee met ingang. Dorische pilasters. Stoep met gesmeed ijzeren empire hek. Sierraam.

1911 Veiling ƒ 21.900 niet verkocht

Bewoners / eigenaren o.a.

± 1740 mr. Boudewijn van Collen, schepen

1883 Lodewijk Alexander Hendrik Hartogh

1890 Leopold Gompertz

1898 Abraham van der Velden, arts

1899-1902 mr. Lodewijk Simon Boas, advocaat en procureur

1912-1918? mr. W.H.H. v. d. Berg

1931 N.V. E.A.M. vertegenwoordiger Protos stofzuigers

Rijksmonument

2755

Gebruik nu

appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.