Keizersgracht 684

Keizersgracht 684 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 684

Keizersgracht 684

Keizersgracht 684


Gebouwd             ±1690
Architect               Schelte-Popta en Henderik Cloessen
Opdrachtgever      Schelte-Popta en Henderik Cloessen
Monument            Rijksmonument

 

Dit huis is een van de Halsgevel-vijfling, vijf gelijke panden, van ongeveer 5,90 meter breed. 

Keizersgracht 684, reklame radio Ph. J. Schut

Keizersgracht 684, reklame radio Ph. J. Schut

 

Dit huis is er een van een Halsgevel-vijfling, vijf gelijke panden, van ongeveer 5,90 meter breed. Gebouwd rond 1690 door de meester-metselaars Schelte-Popta en Henderik Cloessen waarbij het in die tijd verboden is op deze erven pakhuizen of stallen te bouwen.

Het zijn 5 gelijke  koopmanshuizen geworden, wat goed te zien is op de tekening van Caspar Philips. Ze hebben alle vijf een ingezwenkte halsgevel met gebeeldhouwde vleugelstukken en een segmentvormig fronton met een schelpvormige versiering en een stoep, twee aan twee geplaatst. Bij 680 en bij 684 is de deur voorzien van een bekroonde omlijsting.

 

Dit huis is in 1700 eigendom van de weduwe van Matthijs Bode en na 1726 van en bewoond door de weduwe  van mr. Jan Graswinckel. Vanaf 1805 tot 1860 eigendom van de familie Peter Ploos van Amstel.

 

In 1904 wordt het huis gebruikt door de bekende Nederlandse fotograaf Ferdinand Robert Ebner[1873-1921]. Hij heeft al in Den Haag een atelier aan de Laan van Meerdervoort, maar komt ook naar Amsterdam en heeft dan ook hier ook een atelier waar hij dan een of meer dagen per week is om foto's te maken. Er kunnen ook altijd op de andere dagen afspraken gemaakt worden om foto's te maken. In 1916 wordt het huis weer geveild.

 

In 1917 wordt de vloer van de bel-etage verhoogd, zodat het souterrain gebruikt kan worden als kantoor. De ingang is daarbij naar het souterrain verplaatst en de oorspronkelijke stoep aan de rechter zijde is verwijderd. In 1928 heeft de eigenaar, Ph.J Schut het pand weer laten verbouwen.

 

Hij importeert o.a. radio’s, zoals een bijgevoegde advertentie laat zien. Tevens worden er reparaties uitgevoerd aan de eerder verkochte apparatuur. Hij heeft in het huis gewoond tot aan zijn dood in 1956.

 

 

www.vintageradio.nl/Menu/ducretet.htm

 

 

Keizersgracht 684 van voor1900

Keizersgracht 684 van voor 1900, waarbij het souterrain nog niet verhoogd is. Foto Stadsarchief Amsterdam

Door de wijziging van de hoogte van de bel etage kloppen de verhoudingen nu niet meer. De oorspronkelijke situatie is nog goed te zien op de foto, die gemaakt is eind 19-de eeuw. Op het moment van de foto hadden de huizen van de vijfling, behalve nummer 682, nog allemaal een stoep zoals huisnummer 678 dat nu nog heeft. En is alleen van huisnummer 682 het plafond van het souterrain verhoogd. Van 684 is het dan nog niet gewijzigd. De zolder van dit huis heeft later ook een dwarskap gekregen met singles als dakbedekking aan de voorzijde. Daar zijn later ramen in gezet waardoor de zolder beter te gebruiken is als woonruimte.

 

 

 

Keizersgracht 678 - 686

Keizersgracht 678 - 686, de vijfling getekend door Caspar Philips

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.