Keizersgracht 604

Keizersgracht 604 cp

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 604

Keizersgracht 604

Keizersgracht 604

Gebouwd           1670 
Architect            -
Opdrachtgever    mr Pieter Schaep
Monument         Rijksmonument
1853 : BB 28  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 57 4100  (verpondingsnummer)
1796 : 57 679    (kleinnummer)
1732 : 57 3899  (verpondingsnummer)
Kadast: I 1616  (kadaster oud)

Bouwjaar

1670

Architect

Opdrachtgever

1670 mr Pieter Schaep, oud-schepen

Naam / gevelsteen

1670 opschrift in attiek: ‘In ’t derde vredejaar’ (vrede in 1668 in Aken gesloten).

Bijzonderheden

1670 dubbel woonhuis 14,92 m. breed. Rechte kroonlijst en attiek. Vlakke hoekpilasters. Zes zolderlichten tussen de consoles. Dubbele stoep met onderingang. Twee aparte kelderingangen. Toegang omlijst met platte pilasters en kroonlijst. Tuinhuis met gebogen gevel, waarin twee nissen en buste van een Romeins keizer.

Bewoners / eigenaren o.a.

1788 mr Nicolaas Faus, burgemeester

1949-1973 Instituut voor Perswetenschap van de Universiteit van Amsterdam

1974-1976 Rabomerica, onderdeel Rabobank

1950-1973 Het persmuseum erbij

Rijksmonument

nr. : 2669

Gebruik nu

Kantoren

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.