Keizersgracht 592-594

Keizersgracht 594 Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 594

Keizersgracht 594

Keizersgracht 594


Gebouwd           1692 
Architect            Pieter Pietersz Manslagh
Opdrachtgever    Pieter Pietersz Manslagh
Afgebroken        1911

Bouwjaar

1692

1912

Architect

1692 Pieter Pietersz Manslagh, timmerman

Opdrachtgever

1912 J.D. Bronkhorst (2)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1692 hoek- winkelhuis 3,20 m. x 8,32 m. Ingezwenkte halsgevel met festoenen op zijkanten. Gebogen fronton. Samen onder één puilijst. Stoep met onderingang.

1912 Afgebroken

Bewoners / eigenaren o.a.

1907 K. van der Heiden, sigarenwinkelier

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.