Keizersgracht 588-590

Keizersgracht 588 Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 588

Keizersgracht 588

Keizersgracht 588


Gebouwd           1887
Architect            -
Opdrachtgever    -
Monument         na 1960 zie 590

Bouwjaar

1686

1875

1927

Architect

1686 Abr. Domburg, meester-metselaar en Jan van Strijen, meester-timmerman

Opdrachtgever

 

1927 ANWB Toeristenbond

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1686 koopmanshuis 5 m. breed. Halsgevel waaraan vleugelstukken. Gebogen fronton. festoenen. Boven en neerhangende festoenen langs het vlieringvenster. Lage stoep loodrecht op gevel.

1875 gevel met zijpilasters. Rechte kroonlijst met twee consoles. Kap. Platte stoep met ingang rechts.

1927 verenigd met 590.

1960 Ook buitenzijde gelijk getrokken met 590, na 1960 zie 590

Bewoners / eigenaren o.a.

1920-1960 A.N.W.B.

Rijksmonument

Nr. : 2664 (deel van 590)

Gebruik nu

appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.