Keizersgracht 586

Keizersgracht 586 Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 586

Keizersgracht 586

Keizersgracht 586


Gebouwd           1687
Architect            -
Opdrachtgever    Hans de Cerf
Monument         Rijksmonument

 

 

Bouwjaar

1687

midden 19de eeuw

1928

Architect

1687 Hans de Cerf

Opdrachtgever

1928 mr. G.H.A. Grosheide

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1687 koopmanshuis 6,10 m. breed. Ingezwenkte halsgevel met festoenen. Gebogen fronton. Twee siervazen. Guirlandes om het vlieringvenster. Twee omlijste zolderlichten. Toegang met omlijsting. Stoep.

midden 19de eeuw rechte blokkroonlijst. Platte stoep met vier afsluitpaaltjes. Omlijste toegang. Bepleisterde gevel.

1928 ingericht tot kantoor met woning. 

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

2663

Gebruik nu

Huis en Japans Prentenkabinet Nihon no hanga

Zie : http://www.nihon-no-hanga.nl/

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.