Keizersgracht 568

Keizersgracht 568 Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 568

Keizersgracht 568

Keizersgracht 568


Gebouwd           1695 
Architect            -
Opdrachtgever    Cornelis van Bemmelen
Monument         Rijksmonument

Bouwjaar

1695 (1)

1916 (2)

? (3

Architect

1916 J.H.W. Leliman

Opdrachtgever

1695 Cornelis van Bemmelen (1)

1916 G.C. Kamman (2)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1695 koopmanshuis 7,37 m. breed. Ingezwenkte halsgevel. Festoenen op zijkanten. Gebogen fronton met schalpversiering. Twee ronde lichten. Omlijste toegang. Stoep met onderingang. (1)

1916 ingericht tot woning voor een gezin. (2)

? Platte stoep met vier paaltjes. (3

Bewoners / eigenaren o.a.

1782 - ± 1800 Pieter van Loon, schepen (1)

Rijksmonument

2654

Gebruik nu

appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.