Keizersgracht 564

Keizersgracht 564 Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 564

Keizersgracht 564

Keizersgracht 564


Gebouwd           1913
Architect            -
Opdrachtgever    P.F. van Vloten
Monument         Rijksmonument

Bouwjaar

1687 (1)

1913 (2)

Architect

Opdrachtgever

1687 Jean Balde, koopman (overleed 31-12-1689. Liet het huis na aan zijn weduwe Hester Casteleyn. (1)

1913 P.F. van Vloten (2)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1687 koopmanshuis 7,43 m. breed. Ingezwenkte halsgevel. Festoenen op zijkanten en om hijsbalkgat. Gebogen fronton met schelp. Stoep met onderingang. Omlijste toegang. (1)

1913 voorgevel veranderd. Rechte kroonlijst met blokvullinglijst. In fries een zolderlicht. Platte stoep. (2)

Bewoners / eigenaren o.a.

????-heden Istituto Italiano di Cultura

Rijksmonument

2653

Gebruik nu

Istituto Italiano di Cultura of Italiaans Cultureel Instituut

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.