Keizersgracht 548

Keizersgracht 548

Keizersgracht 548

Keizersgracht 548  Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 548


Gebouwd           ± 1672 
Architect            Jan en Rudolf van Aken
Opdrachtgever    Jan en Rudolf van Aken
Monument         Rijksmonument

Bouwjaar

± 1672 (1)

? (2)

Eind 18de eeuw (3)

1970

Architect

± 1672 Jan en Rudolf van Aken, meester huis-timmerlieden (1)

1970 Jan Cornelis Rietveld

Opdrachtgever

1970 Galerie Espace, Eva Bendien

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1672 koopmanshuis 4,95 m. breed. Halsgevel met vleugelstukken. Driehoekig fronton. Stoep. (1)

? halsgevel (vernieuwd) met versiering in en op de vleugelstukken. Driehoekig fronton.

1718 panden getesteerd door gebr. van Aken aan Nederl. Geref. Gemeente.

Eind 18de eeuw bovenraam. Stoep. (3)

1970 Restauratie, o.a. nieuwe voorgevel

Bewoners / eigenaren o.a.

1965-2007  Galerie Espace, Eva Bendien en Rutger Noordhoek Hegt

2013-heden Gallerie 9 (nine), Dick Bouwma 

Rijksmonument

2646

Gebruik nu

Gallery 9 (nine)

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.