Keizersgracht 534

Keizersgracht 534 Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 534

Keizersgracht 534

Keizersgracht 534


Gebouwd           1974
Architect            Bout en Pluym architecten
Opdrachtgever    Galliford Developments B.V.
Monument         -

 

 

Bouwjaar

1669

1898

1920

1975 Herbouwd

Architect

1898 Cruijff, aannemer

1920 Jac. Duncker

1974 Bout en Pluym architecten

2005 architectenbureau Lines B.V, Neil Kesper

Opdrachtgever

1669 Abram Possemier, ‘meester in ’t groot school

1898 M. Lasthuis 

1920 A. Noppen

1953 N.V. Amsterdamse Mij van Ongevallenverzekering

1975 Galliford Developments B.V.

Naam / gevelsteen

De Possemier

Bijzonderheden

1669 koopmanshuis 4,97 m. breed. Halsgevel met opspringende leeuwen als klauwstukken. Segmentvormig fronton. vier guirlandes op borstweringen. stoep. omlijste toegang.

1898 geheel nieuwe gevel. Lage stoep.

1920 ingericht tot magazijn, kantoor en woning.

1975 Volledig afgebroken en opnieuw opgebouwd

Bewoners / eigenaren o.a.

1857 J.E. Clausing, notaris 

1937-1929 Sociëteit Gonzaga, R.K. Vereniging

1953-1975 N.V. Amsterdamse Mij van Ongevallenverzekering

1974-2005 Galliford Developments B.V.

Rijksmonument

Gebruik nu

Kantoor

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.