Keizersgracht 524, 't Geloof

Keizersgracht 524 Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 524

Keizersgracht 524

Keizersgracht 524, 't Geloof


Gebouwd           ± 1754 
Architect            -
Opdrachtgever    Nicolaas Doekscheer
Monument         Rijksmonument

Bouwjaar

± 1670 (1)

± 1754 (2)

Architect

± 1670 Gerrit Jacobsz

Opdrachtgever

± 1670 Pieter van Zuijlen (1)

± 1754 Nicolaas Doekscheer (2)

± 1800 (3)

begin 19de eeuw (4)

Naam / gevelsteen

’t Geloof (1)

Bijzonderheden

± 1670 koopmanshuis 6,64 m. breed. Halsgevel met versierde vleugelstukken. Segmentvormig fronton. Hoekvazen. Twee omlijste zolderlichten. Festoenen boven en langs het vlieringvenster. Vijf guirlandes op borstweringen. stoep met onderingang. (1)

± 1754 rechte kroonlijst met vier rococo consoles met tussenlichten. Balustrade met middenstuk waarin vrouwenbeeld met de Bijbel in de rechter- en het kruis in de linkerhand. Twee siervazen. (2)

± 1800 gewijzigde kroonlijst met balustrade in panelen bewerkt. Oude stoep. (3)

begin 19de eeuw: snijraam. (4)

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

2636

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.