Keizersgracht 522

Keizersgracht 522 Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 522

Keizersgracht 522

Keizersgracht 522


Gebouwd           eind 18de eeuw
Architect            -
Opdrachtgever    -
Monument         Rijksmonument

Bouwjaar

± 1670 (1)

eind 18de eeuw (2)

Architect

2010 Mirck Architecture

Opdrachtgever

± 1670 Pieter van Zuijlen (1)

Naam / gevelsteen

Liefde (1)

Bijzonderheden

± 1670 koopmanshuis 6,64 m. breed.  Halsgevel met versierde vleugelstukken. Segmentvormig fronton. Hoekvazen. Twee omlijste zolderlichten. Festoenen boven en langs het vlieringvenster. Vijf guirlandes op borstweringen. stoep met onderingang. (1)

eind 18de eeuw: rechte kroon- en tandlijst, in het midden getoogd voor zolderlicht. (2)

Lodewijk XVI: toegang met omlijsting. Oude stoep.

2010 Funderingsherstel en diepere kelder. Kantoor en appartement

Bewoners / eigenaren o.a.

1785 Hendrik ten Broeke, notaris (2)

Rijksmonument

2635

Gebruik nu

appartementen en kantoor

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.