Keizersgracht 516

Keizersgracht 516 Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 516

Keizersgracht 516

Keizersgracht 516


Gebouwd           eind 18de /1950 winkelpui
Architect            1950 A.  Bodon
Opdrachtgever    1950  F.J. Dupont
Monument         Rijksmonument

Bouwjaar

1670 (1)

eind 18de eeuw: (2)

1902 (3)

1913 (4)

Architect

1670 Gillis Hendriks, meester-metselaar en Gerrit Jacobsz, meester-timmerman (1)

1913 Foeke Kuipers (4)

1932 Alexander Bodon

2005 Wiel Arets

Opdrachtgever

1902 L. Sondael (3)

1913 A. Dupont (4)

1932 F.J. Dupont (boekhandel Boekhandel Schröder en Dupont)

2005 Paul van Rosmalen (Gallerie Borzo)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1670 koopmanshuis 5,01 m. breed. Halsgevel met gefestoeneerde vleugelstukken. Segmentvormig fronton. guirlandes om het vlieringvenster en op de borstweringen. Stoep. Samen met 518 onder één puilijst. (1)

eind 18de eeuw: rechte kroonlijst met twee consoles. (2)

1902 verbouwd (3)

1913 verbouwd tot winkelhuis (4)

1932 Moderne boekhandel met dun stalen meubels en bordessen aan de muur

2005 Restauratienaar het oorspronkelijke ontwerp

Bewoners / eigenaren o.a.

1932-???? Boekhandel Schröder en Dupont

1969-2004 Galerie Collection d’Art van Cora de Vries

2006-heden Galerie Borzo van Paul en Jory van Rosmalen & Barbara Jonckheer

Rijksmonument

2632

Gebruik nu

Gallerie Borzo, Modern & Contemporary Art

 

Gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.