Keizersgracht 514

Keizersgracht 514 Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 514

Keizersgracht 514

Keizersgracht 514

 

Gebouwd           ± 1670 
Architect            Gillis Hendriks
Opdrachtgever    -
Monument         Rijksmonument
Huisnr. 1853      CC 500

Bouwjaar

± 1670 

Midden 19de eeuw

Architect

± 1670 Gillis Hendriks, meester-metselaar

Opdrachtgever

 

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1670 koopmanshuis 5,72 m. breed. Halsgevel met vleugelstukken. Segmentvormig fronton. festoenen boven en langs het vlieringvenster. Stoep met onderingang. 

Midden 19de eeuw: rechte kroon- met tandlijst. Platte stoep.

Bewoners / eigenaren o.a.

begin 18de eeuw: prof.dr. Caspar Commelin[1668-1731] (heeft ook Keizersgracht 512 en 514 en koetshuis Kerkstraat)

Rijksmonument

Nr. : 2631

Gebruik nu

1969-2004 Galerie Collection d’art (van Cora de Vries)

2004-heden Galerie Borzo Modern & Contemporary Art

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.