Keizersgracht 510

Keizersgracht 510Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 510

Keizersgracht 510

Keizersgracht 510


Gebouwd           1670 
Architect            -
Opdrachtgever    Pieter de Ram
Monument         Rijksmonument
Huisnr. 1853      CC 502

Bouwjaar

1670

Architect

Opdrachtgever

1670 Pieter de Ram

Naam / gevelsteen

twee linten met anno 1670

1718 De Pijnappel

Bijzonderheden

1670 koopmanshuis 5,20 m. breed. Ingezwenkte halsgevel met aanzetkrullen en festoenen op zijkanten. Segmentvormig fronton. guirlandes om het vlieringvenster en op de borstweringen. Stoep.

Bewoners / eigenaren o.a.

1718 prof.dr. Caspar Commelin[1668-1731] (heeft ook Keizersgracht 512 en 514 en koetshuis Kerkstraat)

1865 A.D. Rumling, notaris

Rijksmonument

Nr. : 2629

Gebruik nu

 

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.