Keizersgracht 508a

Keizersgracht 508a Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 508a

Keizersgracht 508a

Keizersgracht 508a en b


Gebouwd           1670 
Architect            -
Opdrachtgever    Nicolaes van Toll
Monument         -
Huisnr. 1853      CC 24

Bouwjaar

1670

19de eeuw

1900

Architect

1900 C. Verheul

Opdrachtgever

1670 Nicolaes van Toll, chirurgijn

1900 K.J. Wijlacker

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1670 hoek- winkelhuis aan Keizersgrachtzijde 8,98? x 9,73 m. Rechte kroonlijst en dakvenster. Trap voor bovenhuis. Luifeltje. Pothuis. 

verm. midden 18de eeuw: aan Leidsestraat ingezwenkte halsgevel.

19de eeuw: vernieuwd tot woon- en winkelhuis.

1900: pui

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

Gebruik nu

Winkel en appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.