Keizersgracht 500

<- 502 Keizersgracht             Panorama            Keizersgracht 498 ->

Keizersgracht ,Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 500

Keizersgracht 500

Keizersgracht 500


Gebouwd           1892 
Architect            -
Opdrachtgever    Felix Ketelaar
Monument         -
1853 : II 330  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 55 2985  (verpondingsnummer)
1796 : 55 627    (kleinnummer)
1732 : 55 2859  (verpondingsnummer)
Kadast: E 3122  (kadaster oud)

Bouwjaar

1665

1892

1915

Architect

1665 Pieter Pietersz van Cuijck, steenhouwer

1892 A.C. Bleys ???

1915 A.W. Maas, timmerman

Opdrachtgever

1892 Felix Ketelaar, notaris

1915 W. Borkhoff

Naam / gevelsteen

twee cartouches met 1665

gevelsteen verm. het steenhouwersbedrjf voorstellende.

Bijzonderheden

1665 koopmanshuis 8,85 breed. Boven drie kozijnen: ingezwenkte hals met versierde vleugelstukken. Driehoekig fronton. Verbreed met schouderstukken, ieder boven smal kozijn. Stoep met onderingang. Omlijste toegang met zijlichten en kroonlijst.

1892 Nieuwbouw of nieuwe gevel voor notaris(2)

1915 van woon- tot winkelhuis verbouwd, hooge stoep weg.

? rechte kroonlijst en dakvenster.

Bewoners / eigenaren o.a.

????-???? W. Borkhoff (eigenaar)

1915-1983 Dols & Co intrieur

1983-1995 Frank Govers

????-2015 Dols & Co intrieurontwerpers

Monument

Gebruik nu

Beneden winkel

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.