Keizersgracht 482

<- 484 Keizersgracht             Panorama            Keizersgracht 480 ->

Keizersgracht 482,Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 482

Keizersgracht 482

Keizersgracht 482

Gebouwd           18de eeuw
Architect            -
Opdrachtgever    -
Monument         Rijksmonument
1853 : II 339     (huisnummer 1853-1875)
1808 : 55 2994  (verpondingsnummer)
1796 : 55 617    (kleinnummer)
1732 : 55 2869  (verpondingsnummer)
Kadast: E 3113  (kadaster oud)

Bouwjaar

1664

1685

verm. eind 18de eeuw.

1867

Architect

1873 G.B. Salm

Opdrachtgever

1664 Jacob van den Heuvel, goudleermaker

1685 Johan Trekels

1867 J. Went

1873 G.D. Uhlenbroek jr.

Naam / gevelsteen

1664 De Gekroonde Zon / Wormer – Jacob Hamer

Twee linten met anno 1685.

Bijzonderheden

1664 vijf bouwerven gekocht waar op het meest oostelijke gedeelte het Goudleerhuis De Gekroonde Zon werd gesticht. Voordien stond dit Goudleerhuis (1684 opgeheven) van de familie van den Heuvel bij de Overtoom op het terrein van het Pesthuis.) 

1685 koopmanshuis 7,43 m. breed. Halsgevel met ingezwenkte vleugelstukken met lofwerk op zijkanten. Driehoekig fronton. Twee siervazen. Festoenen boven en neerhangende festoenen langs het vlieringvenster. Twee omlijste ovale lichten. Stoep.

verm. eind 18de eeuw. Rechte kroonlijst, in het midden getoogd.

1867 platte stoep en vier paaltjes.

1873 verbouwing

Bewoners / eigenaren o.a.

1873 G.D. Uhlenbroek jr.

1994-.... Tinbergen Instituut van de Vrije Universiteit

Rijksmonument

Nr. : 2621

Gebruik nu

Kantoor

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.