Keizersgracht 480

<- 482 Keizersgracht             Panorama            Keizersgracht 478 ->

Keizersgracht 480

Keizersgracht 480

Keizersgracht 480,Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 480

Gebouwd           1892
Architect            -
Opdrachtgever    J.H. Wijsman Hzn.
Monument         -
1853 : II 340     (huisnummer 1853-1875)
1808 : 55 2995  (verpondingsnummer)
1796 : 55 616    (kleinnummer)
1732 : 55 2870  (verpondingsnummer)
Kadast: E 3112  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1680

1892

1903

Architect

± 1680 door of in navolging van Adriaan Dortsman[1635–1682]

Opdrachtgever

± 1680 Jacob Pietersz Voordagh

1892 J.H. Wijsman Hzn.

1903 J. Keij

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1680 (drie koopmanshuizen gebouwd in horizontale lijnen.) 4,95 m. breed.  Zandstenen gevel in horizontaal blokwerk. Rechte kroonlijst met kleine consoles. Eenvoudige gesloten balustrade waarop vier sierpoten. Stoep met onderingang. Omlijste toegang.

1892 top met trapjes.

1903 erker.

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

 

Gebruik nu

Appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.