Keizersgracht 478

<- 480 Keizersgracht             Panorama            Keizersgracht 476 ->

Keizersgracht 478,Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 478

Keizersgracht 478

Keizersgracht 478

Gebouwd           ± 1680 / ± 1880
Architect            -
Opdrachtgever    -
Monument         Rijksmonument
1853 : II 341  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 55 2996  (verpondingsnummer)
1796 : 55 615    (kleinnummer)
1732 : 55 2871  (verpondingsnummer)
Kadast: E 3111  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1680

± 1880

1900

1920

Architect

± 1680 door of in navolging van Adriaan Dortsman[1635–1682]

Opdrachtgever

± 1680 Jacob Pietersz Voordagh

1900 J.M. de Groot

1920 W. Gieben

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1680 (drie koopmanshuizen gebouwd in horizontale lijnen.) 4,83 m. breed. Zandstenen gevel in horizontaal blokwerk. Rechte kroonlijst met kleine consoles. Eenvoudige gesloten balustrade waarop vier sierpoten. Stoep met onderingang. Omlijste toegang.

± 1880 rechte kroonlijst waarboven punt oude kap. Platte stoep.

1900 verbouwd.

1920 onderpui veranderd (wegens brandschade?).

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

Nr. : 2620

Gebruik nu

Winkelruimte en bovenwoning

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.