Keizersgracht 476

<- 478 Keizersgracht             Panorama            Keizersgracht 474 ->

Keizersgracht 476,Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 476

Keizersgracht 476

Keizersgracht 476

Gebouwd           ± 1680 
Architect            -
Opdrachtgever    Jacob Pietersz Voordagh
Monument         Rijksmonument
1853 : II 342  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 55 2997  (verpondingsnummer)
1796 : 55 614    (kleinnummer)
1732 : 55 2872  (verpondingsnummer)
Kadast: E 3110  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1680

1880

Architect

± 1680 door of in navolging van Adriaan Dortsman[1635–1682]

Opdrachtgever

± 1680 Jacob Pietersz Voordagh

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1680 (drie koopmanshuizen gebouwd in horizontale lijnen.) 5,02 m. breed. Zandstenen gevel in horizontaal blokwerk. Rechte kroonlijst met kleine consoles. Eenvoudige gesloten balustrade waarop vier sierpoten. Stoep met onderingang. 18de eeuwse leuning. Omlijste toegang.

1880 Vernieuwd pui. Platte stoep met vier paaltjes. Twee hijsbalken.

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

Nr. : 2619

Gebruik nu

Appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.