Keizersgracht 474

<- 476 Keizersgracht             Panorama            Keizersgracht 472 ->

Keizersgracht 474,Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 474

Keizersgracht 474

Keizersgracht 474 Veilinghuis de Zwaan

Gebouwd           1913 
Architect            -
Opdrachtgever    veilinglokaar De Zwaan 
Monument         -
1853 : II 343  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 55 2998  (verpondingsnummer)
1796 : 55 613    (kleinnummer)
1732 : 55 2873  (verpondingsnummer)
Kadast: E 3109  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1675

18de eeuw

Na 1880

Architect

Opdrachtgever

± 1675 verm. Barth Bouwerije

1913 veilinglokaal De Zwaan

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1675 koopmanshuis 7,53 m. breed. Middenvoorsprong waartegen de gebeeldhouwde vleugelstukken van de hals aansluiten. Segmentvormig fronton. Twee sierkannen.

Stoep met onderingang en 18de eeuwse leuningen. Omlijste toegang

? stoep verwijderd en andere veranderingen. 

Na 1880 gevel bepleisterd

1913 veilinglokaal De Zwaan

Bewoners / eigenaren o.a.

1721-1760 Jacobus Ploos van Amstel (1695-1760) en Sara Rothé (1699–1751)

1880-???? Nicolaas Jacob den Tex[1836-] en Hester Boissevain[1842-]

1887-???? Paul den Tex

Monument

Gebruik nu

Veilinghuis de Zwaan

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.