Keizersgracht 472

<- 474 Keizersgracht             Panorama            Keizersgracht 470 ->

Keizersgracht 472,Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 472

Keizersgracht 472

Keizersgracht 472

Gebouwd           ± 1790
Architect            -
Opdrachtgever     wed. Schout bij Nacht Willem van der Zaan
Monument         Rijksmonument
1853 : II 344  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 55 2999  (verpondingsnummer)
1796 : 55 612    (kleinnummer)
1732 : 55 2874  (verpondingsnummer)
Kadast: E 3108  (kadaster oud)

Bouwjaar

1670

1795

1909

1912

Architect

1912 Jos. B. Geisler

1951 A. Bodon

Opdrachtgever

1670 wed. Schout bij Nacht Willem van der Zaan

1795 W. Ebeling

1909 J. Leefson Jr.

1912 W.J. Stokvis

1951 Nationale Coöperatieve Zuivelverkoopcentrum

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1670 koopmanshuis 7,20 m. breed. Ingezwenkte halsgevel. Festoenen op zijkanten. Gebogen fronton. versieringen om hijsbalk. Twee gebeeldhouwde zolderlichten. Stoep.

1795 rechte kroon- en vullingslijst met twee consoles. Stoep is behouden

1909 ingericht tot verkooplokaal met woning.

1912 ingericht tot monsterzalen en kantoor.

1951 verbouwing

Bewoners / eigenaren o.a.

1906 M.I. Rochussen

Rijksmonument

Nr. : 2618

Gebruik nu

appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.