Keizersgracht 468

<- 470 Keizersgracht             Panorama            Keizersgracht 466 ->

Keizersgracht 468,Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 468

Keizersgracht 468

Keizersgracht 468

Gebouwd           1792 
Architect            -
Opdrachtgever    Willem Silvester
Monument         Rijksmonument
1853 : II 346    (huisnummer 1853-1875)
1808 : 55 3001  (verpondingsnummer)
1796 : 55 610    (kleinnummer)
1732 : 55 2876  (verpondingsnummer)
Kadast: E 3106  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1672

± 1850

Architect

1910 J.A. Kiel, timmerman en aannemer

Opdrachtgever

± 1672 Adriaan Willemsen

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1672 woonhuis 3,87 m. breed. Ingezwenkte halsgevel. Festoenen op zijkanten. Gebogen fronton. guirlandes op borstweringen. cartouche. Pothuis. Lage stoep loodrecht op gevel. 

± 1850 rechte kroonlijst. Dakvenster. Stoepen behouden.

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

Nr. : 2616

Gebruik nu

Woonhuis

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.