Keizersgracht 466

<- 468 Keizersgracht             Panorama            Keizersgracht 464 ->

Keizersgracht 466,Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 466

Keizersgracht 466

Keizersgracht 466

Gebouwd           ± 1850
Architect            -
Opdrachtgever    -
Monument         Rijksmonument
1853 : II 347    (huisnummer 1853-1875)
1808 : 55 3002  (verpondingsnummer)
1796 : 55 609    (kleinnummer)
1732 : 55 2877  (verpondingsnummer)
Kadast: E 3105  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1672

± 1850

Architect

1920 J.A. Kiel, timmerman en aannemer

1971 Constructeur van Gessel

1989 Ir. Herman Postma BNA

Opdrachtgever

± 1672 Adriaan Willemsen

1920 Goswin H. Boner (Keizersgracht 401)

1989 Particulier

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1672 woonhuis 3,80 m. breed. Ingezwenkte halsgevel. Festoenen op zijkanten. Gebogen fronton. guirlandes op borstweringen. cartouche. Pothuis. Lage stoep loodrecht op gevel.

± 1850 rechte kroonlijst. Dakvenster. Stoepen behouden.

1920 Voordeur van souterrain naar bel-etage

1971 bouwmuur tussen 466 en 468 onderheit

1989 Deur van bel-etage naar het souterrain en funderingsherstel

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

Nr. : 2615

Gebruik nu

Woning

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.