Keizersgracht 458

<- 460 Keizersgracht             Panorama            Keizersgracht 456 ->

Keizersgracht 458

Keizersgracht 458

Keizersgracht 458, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 458


Gebouwd           -
Architect            -
Opdrachtgever    -
Monument         Rijksmonument

Bouwjaar

± 1685 (1)

? (2)

eind 19de eeuw (3)

Architect

Opdrachtgever

± 1685 Bartholomeus Swellengrebel (1)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1685 (vier koopmanshuizen) 6,33 m. breed. Ingezwenkte halsgevel. Vleugelstukken op zijkanten bewerkt met lofwerk. Segmentvormig fronton. Stoep met onderingang. Omlijste toegang. (1)

? snij- met achterraam (2)

eind 19de eeuw: rechte kroonlijst met vier consoles. Dakvenster. Benedengedeelte bleef met stoep zo goed als onveranderd. (3)

1887 Balkon voor tweede verdieping (3) 

Bewoners / eigenaren o.a.

1855 J.H.C. Freijer, notaris

Rijksmonument

2612

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.