Keizersgracht 456

<- 458 Keizersgracht             Panorama            Keizersgracht 454 ->

Keizersgracht 456

Keizersgracht 456

Keizersgracht 456, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 456


Gebouwd           ± 1685 
Architect            -
Opdrachtgever    ds. Nicolaas de la Plancke
Monument         Rijksmonument

 

 

Bouwjaar

± 1685 (1)

1685 (2)

eind 19de eeuw (3)

Architect

Opdrachtgever

± 1685 ds. Nicolaas de la Plancke

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1685 achter dit huis stond ’t giethuis. (1)

± 1685 (vier koopmanshuizen) 6,23 m. breed. Ingezwenkte halsgevel. Vleugelstukken op zijkanten bewerkt met lofwerk. Segmentvormig fronton. Stoep met onderingang. Omlijste toegang. (1)

eind 19de eeuw: als enige van de vier zo goed als bewaard gebleven. (3)

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

2611

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.