Keizersgracht 450

<- 452 Keizersgracht             Panorama            Keizersgracht 448 ->

Keizersgracht 450

Keizersgracht 450

Keizersgracht 450, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 450

Gebouwd           1685
Architect            -
Opdrachtgever    Hendrik Timmerman
Monument         Rijksmonument
1853 : HH 446  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 33 5936  (verpondingsnummer)
1796 : 33 601    (kleinnummer)
1732 : 33 5868  (verpondingsnummer)
Kadast: E 3227  (kadaster oud)

Bouwjaar

vóór 1685 

1685 

begin 19de eeuw

Architect

Opdrachtgever

1685 verm. Hendrik Timmerman

Naam / gevelsteen

vóór 1685 Het Witte Paert

Bijzonderheden

vóór 1685 woonhuis met werk- en achterhuis.

1685 koopmanshuis 7,48 m. breed. Halsgevel met segmentvormig fronton. Vleugelstukken met krullen en vruchtfestoenen langs gevellijnen. Omlijste toegang. Stoep.

begin 19de eeuw: naar buiten stekende cilindervormige lantaarn boven ingang.

Bewoners / eigenaren o.a.

vóór 1685 wed. van Steffen Schoneveld 

Rijksmonument

nr. : 2608

Gebruik nu

appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.