Keizersgracht 444 - 446

<- 448 Keizersgracht             Panorama            Keizersgracht 442 ->

Keizersgracht 444 - 446

Keizersgracht 444 - 446

Keizersgracht 444 - 446, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 446 (Linker deel) De Witte Keizer

 

Gebouwd           1725
Architect            -
Opdrachtgever    mr. Theodorus Huijghens
Monument         Rijksmonument

Bouwjaar

vóór 1720

1720

1758 

1881

Architect

Opdrachtgever

vóór 1720 Paulus Pelt Abrahamse

1720 Mr Theodorus Huyghensheer van Honkoop en Opvorst [1719- 1745]

1758 Thomas Hope, bankier

Naam / gevelsteen

vóór 1720 De Drie Suijkerbrooden

1881 Ster, symbool sociëteit.

1993 met 464 De Witte Keizer

Bijzonderheden

vóór 1720 woonhuis met suikerbakkerij (beh. bij 444), opgericht door Paulus Pelt Abrahamsz.

1720 kantoor met woonhuis. Zandstenen gevel met rechte kroonlijst. Attiek met gebeeldhouwde bekroning. Versierde middentravee. Geblokte hoekpilasters. Gebogen frontons met medaillons met koppen boven vensters. Cassetten in vensterdammen.

1758 gewijzigd.

1881 dubbele stoep met onderingang verwijderd.

1993 met 466 verbouwd tot appartementencomplex en gerestaureerd. Stoep terug gebracht

Bewoners / eigenaren o.a.

1744-1758 Mattheus Lestevenon heer van Berckenrode (1715-1797)

1758 Thomas Hope (1704-1779)

1802 Jan (John) Hope (1737–1784)

1803-1822 John Williams Hope

1822-1854 Adriaan van der Hoop

1881-1884 vrijmetselaarsloge "'Willem Frederik"

1884-1889 Imperial Gas Association (ICGA)

1889-1911 gemeentelijk gasbedrijf Amsterdam

1911 Koopt gemeente Amsterdam gebouw

1919-1990 Openbare leeszaal / kantoorruimte openbare lesszaal (4)

Rijksmonument

2606

Gebruik nu

Appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.