Keizersgracht 442

<- 444-446 Keizersgracht             Panorama            Keizersgracht 440 ->

Keizersgracht 442

Keizersgracht 442

Keizersgracht 442, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 442

Gebouwd           1740
Architect            -
Opdrachtgever    Diones Muilman
Monument         Rijksmonument
1853 : HH 443   (huisnummer 1853-1875)
1808 : 33 5933  (verpondingsnummer)
1796 : 33 598    (kleinnummer)
1732 : 33 5864  (verpondingsnummer)
Kadast: E 3224  (kadaster oud)

Bouwjaar

vóór 1694

1740

midden 19de eeuw

Architect

Opdrachtgever

1740 Diones Muilman, koopman en bankier

Naam / gevelsteen

1694 Het Wapen van Batavia

Bijzonderheden

1740 woonhuis 7,03 m. breed. Bergstenen gevel. Rechte kroonlijst waarop attiek met siervazen. In fries trigliefen. In middenstuk balnk wapenschild. Venster eerste verdieping omlijst door festoenen. Stoep.

midden 19de eeuw: stoephek met in balusters de letter E, verm. van Elias. Op 8 maart 1788 geïllumineerd door H. Muilman, schepen t.g.v. de verjaardag vam de Prins van Oranje.

Bewoners / eigenaren o.a.

1694 Pieter le Grand

Rijksmonument

Nr. : 2604

Gebruik nu

Kantoor

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.