Keizersgracht 432

<- 434 Keizersgracht             Panorama            Keizersgracht 428-430 ->

Keizersgracht 432

Keizersgracht 432

Keizersgracht 432, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 432

Gebouwd           1720 
Architect            -
Opdrachtgever    Maria Magdalena Ornia, wed. van Bernardus Moens
Monument         Rijksmonument
1853 : HH 438  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 33 5928  (verpondingsnummer)
1796 : 33 593    (kleinnummer)
1732 : 33 5859  (verpondingsnummer)
Kadast: E 3219  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1630

1720

Architect

Opdrachtgever

± 1630 IJsbrand Hens of v.d. Hem 

1720 Maria Magdalena Ornia, wed. van Bernardus Moens

1924 Odd – Fellows

1952 O.W.J. Schlencker

1992 Ivemo investeringsmaatschappij

Naam / gevelsteen

± 1630 De Oliphant

Bijzonderheden

± 1630 pakhuis.

1720 stalgebouw met drie bovenwoningen 5,65 m. breed. Ingezwenkte halsgevel (vroeger halsgevel met een steen. Met rollaag en zandstenen aanzetkrullen. Driehoekig fronton (vernieuwd). Beganegrondverdieping met geblokte middeningang met kroonlijst en twee omlijste zij-ingangen.

1924 Koppeling op bovenste etage naar Keizersgracht 432

1952 Uitbreiding kantoorruimte

1993 14 appartementen en kantoorunit

Bewoners / eigenaren o.a.

1924-1940 Odd – Fellows (1940 geconfisceerd)

1951-1952 O.W.J. Schlencker

Rijksmonument

nr. :2601

Gebruik nu

Appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.