Keizersgracht 426

<- 428-430 Keizersgracht             Panorama            Keizersgracht 418-424 ->

Keizersgracht 426

Keizersgracht 426

Keizersgracht 426, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 426


Gebouwd           ± 1740
Architect            -
Opdrachtgever    Antony Martijn
Monument         Rijksmonument

Bouwjaar

± 1631 (1)

± 1740 (2)

eind 18de eeuw (3)

Architect

Opdrachtgever

± 1740 verm. Antony Martijn (2)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1740 koopmanshuis 5,67 m. breed. Getoogde kroonlijst met vier consoles. Stoepje loodrecht op gevel. (2)

eind 18de eeuw: voordeur. Snijraam met achterraam. Lantaarnarm. (3)

Bewoners / eigenaren o.a.

1631 Dirck Adriaensz, schipper op Rotterdam (1)

Rijksmonument

2599

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.