Keizersgracht 418-424

<- 426 Keizersgracht             Panorama            Keizersgracht 416 ->

Keizersgracht 420 uit 1867

Keizersgracht 420 uit 1867

Keizersgracht 420, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht oud 420

Gebouwd           1764 
Architect            -
Opdrachtgever    wed. van Jan van Geniest en haar zoon Dominicus
Afgebroken         1929
1853 : HH 432  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 33 5922  (verpondingsnummer)
1796 : 33 587    (kleinnummer)
1732 : 33 5853  (verpondingsnummer)
Kadast: E 3213  (kadaster oud)

 

Dit 5,10 m. brede koopmanshuis is gebouwd voor de weduwe van Jan van Geniest en haar zoon Dominicus.

 

Het heeft een ingezwenkte halsgevel, aanzetkrullen, een kuif, getoogde kozijnen en een stoep.

 

Vóór de afbraak in 1930 is de bekroning al verdwenen.

 

Het 17de-eeuwse huis is in 1638 van Reijnier Engels - Geelvinck.

 

 

Keizersgracht 426-416, foto uit 1867 van het Stadsarchief Amsterdam

Keizersgracht 426-416, foto uit 1867 van het Stadsarchief Amsterdam

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.