Keizersgracht 418-424

<- 426 Keizersgracht             Panorama            Keizersgracht 416 ->

Keizersgracht 420 uit 1867

Keizersgracht 420 uit 1867

Keizersgracht 420, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht oud 420

Gebouwd           1764 
Architect            -
Opdrachtgever    wed. van Jan van Geniest en haar zoon Dominicus
Afgebroken         1929
1853 : HH 432  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 33 5922  (verpondingsnummer)
1796 : 33 587    (kleinnummer)
1732 : 33 5853  (verpondingsnummer)
Kadast: E 3213  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1638 (1)

1764 (2)

1929 (3) Afgebroken

Architect

Opdrachtgever

1764 wed. van Jan van Geniest en haar zoon Dominicus (2)

1929 Gereformeerd Gymnasium (3)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1764 koopmanshuis 5,10 m. breed. Ingezwenkte halsgevel, aanzetkrullen en kuif. Getoogde kozijnen. Stoep. (2)

vóór 1930 was de bekroning al verdwenen.

1929 afgebroken. (3)

Bewoners / eigenaren o.a.

1638 Reijnier Engels – Geelvinck (1)

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.