Keizersgracht 418-424

<- 426 Keizersgracht             Panorama            Keizersgracht 416 ->

Keizersgracht 424 uit 1867

Keizersgracht 424 uit 1867

Keizersgracht 424, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht oud 424

Gebouwd           ± 1730 
Architect            -
Opdrachtgever    Nicolaas de Mond
Afgebroken         1929
1853 : HH 434  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 33 5924  (verpondingsnummer)
1796 : 33 589    (kleinnummer)
1732 : 33 5855  (verpondingsnummer)
Kadast: E 3215  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1631 (1)

± 1730 (2)

1929 (3)

Architect

Opdrachtgever

± 1730 Nicolaas de Mond (2)

Naam / gevelsteen

1704 – 1730 ’t Swarte Anker (1)

Bijzonderheden

± 1730 koopmanshuis 5,70 m. breed. Halsgevel met vleugelstukken. Getoogd fronton. Stoep. (2)

1929 bij sloop hals reeds vervangen door rechte kroonlijst. Stoep bestond nog. (3)

Bewoners / eigenaren o.a.

± 1631 Laurens Jansz Loten, zijdelakenkoper (1)

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.