Keizersgracht 418-424

<- 426 Keizersgracht             Panorama            Keizersgracht 416 ->

Keizersgracht 422 uit 1867

Keizersgracht 422 uit 1867

Keizersgracht 422, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht oud 422

Gebouwd           -
Architect            -
Opdrachtgever    -
Afgebroken         1929
1853 : HH 433  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 33 5923  (verpondingsnummer)
1796 : 33 588    (kleinnummer)
1732 : 33 5854  (verpondingsnummer)
Kadast: E 3214  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1635 (1)

1754 (2)

1929 (3)

Architect

Opdrachtgever

± 1635 Pieter Hustaert (1)

1754 Jacobus Pestalossi (2)

1929 Gereformeerd Gymnasium (3)

Naam / gevelsteen

± 1635 De Luypaert (in lamberkijn) (1)

1754 steen in achtergevel geplaatst. (2) (4)

1957 Gevelsteen weer herplaatst in de gevel van 418-424

Bijzonderheden

1754 koopmanshuis 6,24 m. breed. Rechte kroonlijst met vier consoles met tussenlichten. Kuif waaronder lamberkijn. Stijl Lodewijk XV. Stoep. Omlijste toegang. sierraam boven deur. (2)

1929 gesloopt. (3)

Bewoners / eigenaren o.a.

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.