Keizersgracht 302

<- 306 Keizersgracht              Panorama              Keizersgracht 300-298 ->

Keizersgracht 302-304 Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 302


Gebouwd           ± 1760
Architect            -
Opdrachtgever    R.K. Meisjesweeshuis
Samengevoegd   1909

 

 

 

Dit 3,12 m. brede koopmanshuis is omstreeks 1625 gebouwd, waarschijnlijk - net als de twee voorgaande - met een trapgevel.

 

In 1631 is het verkocht door David Jacobsz de Wilde, secretaris, verkocht aan mr. Cornelis Danckertsz de Rij, gezworen landmeter.

 

In het midden van de 18de eeuw is het door J. de la Bruina gebruikt voor een Franse school.

 

In 1758 schenkt Arnold Cloeting, de vader van de regent A. J. Cloeting, het huis Keizersgracht 302 aan het weeshuis. Dit huis, voorheen wijk 38, nr. 1191, wordt in 1742 bewoond door J. de la Bruine, die er een Fransche school heeft. De huur wordt dan op f 685 geschat voor de bepaling van de belastingafdracht. Als het huis aan het Maagdenhuis wordt geschonken, wordt de waarde op f 5.500 geschat, `schoon dat het moet werden vertimmert' . In opdracht van het Maagdenhuis moet het pand geheel zijn opgeknapt, waarbij vermoedelijk het voorste gedeelte geheel vernieuwd wordt. Het Grachtenboek van 1765 toont al de nieuwe gevel, die tot 1909 heeft gestaan. Het is een zeer eenvoudig bouwsel, kennelijk bedacht door de timmerman of metselaar van het huis. Dit pand was dan een van de meest merkwaardige huizen van de grachten. Het bestaat dan uit twee brede achterhuizen en een zeer smal voorgedeelte. Dit laatste was vermoedelijk een dichtgebouwde gang. Het vernieuwde huis staat voor f 14.000 in de boeken en het brengt voor f 1.000 huur op.

Het wordt in november 1800 geveild en komt daarbij voor f 4.050 in het bezit van W. H. Stoopendaal en J. A. Jolles. In 1909 wordt het huis verbouwd naar de huidige situatie. De tekening van de bestaande toestand geeft de toestand weer waarin het door het Maagdenhuis in 1758 werd gebracht.

Bron Amsterdam. Het R.C. Maagdenhuis en het St. Elisabeth-gesticht, auteur: R. Meischke

 

 

Keizersgracht 302 doorsnede

Doorsnede en plattegrond van Keizersgracht 302, zoals het er vermoedelijk uitgezien heeft in 1758, van R. Meischke uit het boek Het R.C. Maagdenhuis en het St. Elisabeth-gesticht.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.