Keizersgracht 268

<- 270 Keizersgracht              Panorama              Keizersgracht 264 ->

Keizersgracht 268

Keizersgracht 268

Keizersgracht 268 Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 268 Huis met de ketting

 

Gebouwd           2002
Architect            -
Opdrachtgever    Gerose Vastgoed Ontwikkeling
Monument         Rijksmonument

 

 

Bouwjaar

1620 (1)

± 1708 (2)

2002

Architect

1620 Hendrik Bruijnen, metselaar (1)

2002 ??

Opdrachtgever

1620 Elisius Harel (1)

± 1708 Hendrik Nutgens (2)

begin 19de eeuw (3)

2002 Gerose Vastgoed Ontwikkeling

Naam / gevelsteen

1620 De Gouden Kettingh (1)

Bijzonderheden

± 1708 koopmanshuis 5,69 m. breed. Halsgevel met vleugelstukken. Getoogd fronton. Stoep. (2)

begin 19de eeuw: rechte kroonlijst met twee consoles. Kap. Dakvenster. Empire snijraam. Oude stoep. (3)

1971-1995 Hotel De Gouden Kettingh, dat gesloten wordt wegens brandgevaar.

1995-1996 gekraakt, na brand dichtgemetseld. 

1998 Bij de renovatie ingestort.

2002 Na het instorten van het pand in 1998 is het weer herbouwd, samen met Keizersgracht 270.

Bewoners / eigenaren o.a.

1782 – 1800 Jacob Campen, notaris (2)

Rijksmonument

2556

Gebruik nu

Appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.