Keizersgracht 250

<- 252 Keizersgracht              Panorama              Keizersgracht 248 ->

Keizersgracht 250

Keizersgracht 250

Keizersgracht 250 Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 250 Deel Groote Keijser

 

Gebouwd           1698
Architect            -
Opdrachtgever    -
Monument         Rijksmonument

Bouwjaar

1615 (0)

1698 (2)

Architect

Opdrachtgever

1698 (2)

Naam / gevelsteen

1644 "’t Vergulde Spoor" en "De Indiaen" of "daar de Indiaen uithing". (1)

Bijzonderheden

1698 koopmanshuis 5,60 m, breed. Halsgevel met vleugelstukken en krullen. Getoogd fronton, waarin schildje met schaap tussen twee palmtakken (wapen Schaap). Stoep. (zie ook Keizersgracht 376.) (2)

Bewoners / eigenaren o.a.

1615 bouwerf van Simon Schaep (0)

1644 Casper Boon (1)

1847 mr. Johannes Commelin Jr.

1978-1979 Deel van het gekraakte Groote Keijser

Rijksmonument

2548

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.