Keizersgracht 248

<- 250 Keizersgracht              Panorama              Keizersgracht 246 ->

Keizersgracht 248

Keizersgracht 248

Keizersgracht 248 Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 248

 

Gebouwd           1710 
Architect            -
Opdrachtgever    Jan Meij
Monument         Rijksmonument

Bouwjaar

17de eeuw (1)

1710 (2)

17-02-1914 (3)

Architect

Opdrachtgever

1710 Jan Meijn, koopman (2)

Naam / gevelsteen

1641 Suijkervat, daer ’t Suijckervat boven de deur stond. (1)

1710 MDCCX (2)

Bijzonderheden

1641 suikerbakkerij (1)

1710 koopmanshuis 5,84 m. breed. Zandstenen gevel met verhoogde rechte kroonlijst. In het fries een venster en twee wapens (van Meijn). Stoep. (2)

17-02-1914 brandschade. (3)

Bewoners / eigenaren o.a.

1641 Philip Metsu (1)

Rijksmonument

2547

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.