Keizersgracht 210

<- 212 Keizersgracht              Panorama              Keizersgracht 208 ->

Keizersgracht 210

Keizersgracht 210

Keizersgracht 210 Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 210


Gebouwd           1709
Architect            Anthonie Turck
Opdrachtgever    Willem van Schie
Monument         Rijksmonument

 

 

Bouwjaar

± 1618

1706

± 1790

begin 19de eeuw

Architect

1709 Anthonie Turck

Opdrachtgever

± 1618 dr. Nicolaes Tulp, 1654-1671 vier maal burgemeester, bekend van de ‘Anatomische les’ van Rembrandt.

1706 Willem van Schie

Naam / gevelsteen

± 1618 De Tulp in de gevel en een die boven de deur uitstak.

Wandelt met Godt

1706 verm. van van Schie in schild. 

Bijzonderheden

1706 koopmanshuis 6,10 m. breed. Halsgevel met vleugelstukken met draperie en krullen. Getoogd fronton waarin versiering met blank wapenschild.

± 1790 omlijste toegang. 

± 1790 stoephek.

Bewoners / eigenaren o.a.

1618-1674 Dr. Nicolaes Tulp [1593-1674]

1663-1666  Jan Six [1618-1700]

1674-1706 zoon Diederik Tulp verkocht het huis aan Willem van Schie.

Rijksmonument

2531

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.