Keizersgracht 208

<- 210 Keizersgracht              Panorama              Keizersgracht 206 ->

Keizersgracht 208

Keizersgracht 208

Keizersgracht 208 Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 208

 

Gebouwd           1742
Architect            -
Opdrachtgever    Evertie Vlaming
Monument         Rijksmonument

 

 

Bouwjaar

± 1618

1754

Architect

Opdrachtgever

± 1618 Jan Jansz van der Veeren

1754 Evertie Vlaming

Naam / gevelsteen

Op twee verdwenen cartouches in de gevel stond Anno-1652, het jaar dat dr. Tulp het voor zijn schoonzoon, commissaris Aernout Tholincx liet inrichten. 

Boven de deur stond geschreven: Soeckt het eeuwich leeven. 

Bijzonderheden

± 1618 koopmanshuis 5,25 m. breed. 

1754 traptop vervangen door ingezwenkte halsgevel. Top met vensters waarboven rechte strekken met sluit- en hoekstenen. Tegen de eerste – en tweede verdieping doorgaande Dorische pilasters, door segmentbogen boven de vensters verbonden. Hoekstenen, doorlopende in de pilasters en sluitstenen. Stoep. 

? pui vernieuwd.

1901 twee raamkozijnen op tweede verdieping vergroot. 

Bewoners / eigenaren o.a.

1630 verkocht aan Claes Pietersz, alias dr. Nicolaes Tulp 

Rijksmonument

2530

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.